Wednesday, December 8, 2021

Работилница со тимовите за реновирање на училиштата од ОУ Браќа Миладиновци од Пробиштип и ОУ Гоце Делчев од Штип на 28 мај 2013

Работилница со тимовите за реновирање на училиштата од ОУ Браќа Миладиновци од Пробиштип и ОУ Гоце Делчев од Штип на 28 мај 2013