Friday, February 24, 2017
Одржана конференција за споделување на добри практики за одржување на  училишните објекти

Одржана конференција за споделување на добри практики за одржување на училишните објекти

По организираните обуки за одржување на училиштата наменети за членовите на тимовите за реновирање на ...

Повеќе

Улогата и поддршката на медиумите во унапредувањето на меѓуетничката кохезија и интеграција во училиштата

Улогата и поддршката на медиумите во унапредувањето на меѓуетничката кохезија и интеграција во училиштата

При крајот на јануари, во Скопје се одржа тркалезна маса на тема: „Улогата и поддршката ...

Повеќе

Одржана обука за креативни корнери

Одржана обука за креативни корнери

При крајот на јануари во Скопје се одржа тридневна обука за креативни корнери на која ...

Повеќе

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Во текот на неделата, во четири модел училишта: ОУ „Браќа Миладиновци“ и ОУ „Бајрам Шабани“ ...

Повеќе

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

При крајот на декември се одржаа два свечени настани на сечење лента во основните училишта ...

Повеќе

Денови за меѓуетничка интеграција во образованието – работилница за рефлексија и одржливост

Денови за меѓуетничка интеграција во образованието – работилница за рефлексија и одржливост

Деведесетина претставници од повеќејазични училишта од 6 избрани општини во кои се одржаа Деновите за ...

Повеќе

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Ученици, наставници, стручни соработници и директори се поврзаа во спортските, музичките, ликовните и математичките содржини, ...

Повеќе

Потпишување на Меморандум за соработка за реновирање на ОУ „Гоце Делчев“

DSC03814 (2)На 5-ти јуни 2014 година, започнаа активностите за реновирање на основното училиште „Гоце Делчев“ во општина Илинден, преку потпишување на Меморандум за соработка помеѓу основното училиште  „Гоце Делчев“, општината Илинден и Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието (ПМИО).

Меморандумот за соработка беше потпишан од раководителот на проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието (ПМИО), Небојша Мојсоски, директорката на основното училиште „Гоце Делчев“, Душанка Крстевска и градоначалникот на општина Илинден, Жика Стојановски. Според потпишаниот Меморандум за соработка, општина Илинден, основното училиште „Гоце Делчев“ и ПМИО, преземаа обврски да ги променат прозорците во ходниците, да ја бојадисаат фасадата и да го поправат котелот во котларата. Придобивка од активностите за реновирање ќе имаат 1.030 ученици и 68 вработени во училиштето.

До сега, како дел од активностите на ПМИО беа реновирани 22 училишта во 2012 и 2013 година. Во 2014 година се планира да се реновираат уште 13 училишта. Ова е првиот потпишан Меморандум за соработка за реновирање на училиште во текот на 2014 година, а уште 12 меморандуми ќе бидат потпишани со училишта и општини во кои ќе бидат имплементирани проекти за реновирање на училишта во текот на оваа година.