Monday, February 20, 2017
Одржана конференција за споделување на добри практики за одржување на  училишните објекти

Одржана конференција за споделување на добри практики за одржување на училишните објекти

По организираните обуки за одржување на училиштата наменети за членовите на тимовите за реновирање на ...

Повеќе

Улогата и поддршката на медиумите во унапредувањето на меѓуетничката кохезија и интеграција во училиштата

Улогата и поддршката на медиумите во унапредувањето на меѓуетничката кохезија и интеграција во училиштата

При крајот на јануари, во Скопје се одржа тркалезна маса на тема: „Улогата и поддршката ...

Повеќе

Одржана обука за креативни корнери

Одржана обука за креативни корнери

При крајот на јануари во Скопје се одржа тридневна обука за креативни корнери на која ...

Повеќе

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Во текот на неделата, во четири модел училишта: ОУ „Браќа Миладиновци“ и ОУ „Бајрам Шабани“ ...

Повеќе

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

При крајот на декември се одржаа два свечени настани на сечење лента во основните училишта ...

Повеќе

Денови за меѓуетничка интеграција во образованието – работилница за рефлексија и одржливост

Денови за меѓуетничка интеграција во образованието – работилница за рефлексија и одржливост

Деведесетина претставници од повеќејазични училишта од 6 избрани општини во кои се одржаа Деновите за ...

Повеќе

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Ученици, наставници, стручни соработници и директори се поврзаа во спортските, музичките, ликовните и математичките содржини, ...

Повеќе

Подобро одржување на училиштата за подобрени услови за учење

На 20 ноември 2013 година, по втор пат беше одржана обуката за зајакнување на капацитетите на секретарите и техничкиот персонал за одржување на училиштата кои беа реновирани од ПМИО во фаза 2. Ова беше исклучителна можност за 45-те претставници од 11-те училишта да ги споделат нивните знаења и проблеми во однос на одржувањето на училиштата. Експерти инженери и тимот за реновирање на ПМИО ги презентираа вообичаените проблеми при одржувањето на училиштата и можните решенија за истите.

Активностите за подобрување на одржувањето на училиштата се имплементираат во соработка со Министерството за образование и наука/Одделението за капитални инвестиции (МОН/ОКИ). Претставници од МОН/ОКИ присуствуваа на обуката и ги поздравија присутните учесници. Одржувањето на училиштата е тема која во образовната дебата е запоставена, а е од огромно значење за квалитетот на одвивањето на наставата и процесот на учење. Исто така, долгорочно доброто одржување може да креира финансиски заштеди.

DSCN3227rПретставникот од средното училиште Ванчо Прке од Виница, Борче Стојановски на обуката им кажа на своите колеги: „Од Проектот добивме идеја да подготвивме листи за проверка со цел да ги подобриме процедурите за одржување на училиштето. Листите за проверка функционираат, вработените во училиштето се навикнаа дека треба да проверуваат дали сѐ е во ред и да ги пријавуваат проблемите. Верувајте ми, за кратко време можевме да ги видиме резултатите.“
Прашањата кои беа отворени за време на обуката и понатака ќе се дискутираат за време на посетите за следење на работата на училиштата заедно со техничкиот персонал кој е најважната алка потребна за соодветно одржување и функционирање на училиштето. Од подобреното одржување на училиштата корист ќе имаат 8.568 ученици и 890 вработени во 11-те училишта кои беа реновирани во втората година од имплементацијата на Проектот.