Saturday, October 19, 2019
Заврши Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието

Заврши Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието

Преку 1000 наставници, ученици, родители, претставници од образовните институции, граѓански организации, УСАИД и ЕУКОМ ги ...

Повеќе

Одржана конференција за споделување на добри практики за одржување на  училишните објекти

Одржана конференција за споделување на добри практики за одржување на училишните објекти

По организираните обуки за одржување на училиштата наменети за членовите на тимовите за реновирање на ...

Повеќе

Улогата и поддршката на медиумите во унапредувањето на меѓуетничката кохезија и интеграција во училиштата

Улогата и поддршката на медиумите во унапредувањето на меѓуетничката кохезија и интеграција во училиштата

При крајот на јануари, во Скопје се одржа тркалезна маса на тема: „Улогата и поддршката ...

Повеќе

Одржана обука за креативни корнери

Одржана обука за креативни корнери

При крајот на јануари во Скопје се одржа тридневна обука за креативни корнери на која ...

Повеќе

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Во текот на неделата, во четири модел училишта: ОУ „Браќа Миладиновци“ и ОУ „Бајрам Шабани“ ...

Повеќе

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

При крајот на декември се одржаа два свечени настани на сечење лента во основните училишта ...

Повеќе

Обуките за одржување на училиштата придонесуваат за создавање на подобра средина за учење

По успешно завршените обуки за одржување на училиштата во пилот годината од имплементацијата на Проектот, истите беа организирани и за членовите на тимовите за реновирање на училиштата (ТРУ) од 11-те избрани училишта кои ќе бидат реновирани во 2013 година. Во сите новоизбрани 11 училишта беа основани ТРУ кои се состојат од 5 до 10 членови кои ги претставуваат вработените во училиштата, родителите, училишниот одбор, општината и локалната заедница.

Обуките беа одржани во периодот април – мај 2013 година. Сесиите беа поделени во две полудневни обуки и вкупно 176 учесници присуствуваа на овие обуки. Директорите на училиштата, техничкиот персонал, наставниците, родителите, претставниците од општините и локалните заедници го зголемија нивното знаење во врска со определувањето на потребите и приоритетите за реновирање на училиштата, подготовката на планови и буџети за одржување на училиштата и планирање на настани за собирање на дополнителни средства. Преку интерактивни презентации, тимска практична работа и групни дискусии, членовите на ТРУ ги споделија нивните пракси за одржување на училиштата и научија како истите да ги подобрат.

Овие обуки резултираа со квалитетно подготвени апликации за реновирање на училиштата кои беа доставени до Проектот. Во апликациите, ТРУ ги наведоа нивните избрани приоритети за реновирање и испланираа како ќе го реновираат училиштето во соработка со Проектот, општината, училиштето, родителите и локалната заедница. Во периодот кој следи, во сите 11 училишта ќе бидат организирани менторски сесии со цел да им се помогне на училиштата и понатаму да ја подобрат нивната работа во однос на одржувањето на училишните објекти. Од подобрената работа на ТРУ и подобреното одржување на училишните објекти вкупно 9.162 ученици и 890 наставници ќе имаат корист.