Friday, May 29, 2020
Заврши Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието

Заврши Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието

Преку 1000 наставници, ученици, родители, претставници од образовните институции, граѓански организации, УСАИД и ЕУКОМ ги ...

Повеќе

Одржана конференција за споделување на добри практики за одржување на  училишните објекти

Одржана конференција за споделување на добри практики за одржување на училишните објекти

По организираните обуки за одржување на училиштата наменети за членовите на тимовите за реновирање на ...

Повеќе

Улогата и поддршката на медиумите во унапредувањето на меѓуетничката кохезија и интеграција во училиштата

Улогата и поддршката на медиумите во унапредувањето на меѓуетничката кохезија и интеграција во училиштата

При крајот на јануари, во Скопје се одржа тркалезна маса на тема: „Улогата и поддршката ...

Повеќе

Одржана обука за креативни корнери

Одржана обука за креативни корнери

При крајот на јануари во Скопје се одржа тридневна обука за креативни корнери на која ...

Повеќе

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Во текот на неделата, во четири модел училишта: ОУ „Браќа Миладиновци“ и ОУ „Бајрам Шабани“ ...

Повеќе

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

При крајот на декември се одржаа два свечени настани на сечење лента во основните училишта ...

Повеќе

ИЗБРАНИ УЧИЛИШТА ВО КОМПОНЕНТА 4 – ФАЗА V

Избрани училишта во компонента 4 – фаза V
Бр. Регион  Општина Град/село Основно/ средно Име на училиштето
1 Пелагониски Крушево с.Бучин основно Св.Кирил и Методиј
2 Скопски Сарај с.Рашче основно Дрита
3 Полошки Брвеница с.Стенче основно Гоце Делчев
4 Југозападен Струга Струга средно Нико Нестор
5 Скопски Гази Баба с.Јурумлери основно Његош
6 Скопски Чаир Скопје основно Рајко Жинзифов
7 Пелагониски Могила с.Дедебалци основно Браќа Миладиновци
8 Вардарски Велес Велес средно Коле Неделковски
9 Пелагониски Битола Битола основно Св.Климент Охридски
10 Вардарски Чашка с.Горно Јаболчиште основно Лириа
11 Вардарски Кавадарци Кавадарци основно Лазо Мицев – Рале
12 Североисточен Ранковце с.Ранковце основно Христијан Тодоровски Карпош
13 Полошки Јегуновце с.Јегуновце основно Александар Здравковски

Изборот на училиштата кои ќе бидат вклучени во фаза V во рамките на компонента 4 не подразбира дека истите ќе бидат реновирани. Тоа ќе зависи од вклученоста на училиштата во останатите активности на Проектот.