Saturday, August 15, 2020
Заврши Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието

Заврши Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието

Преку 1000 наставници, ученици, родители, претставници од образовните институции, граѓански организации, УСАИД и ЕУКОМ ги ...

Повеќе

Одржана конференција за споделување на добри практики за одржување на  училишните објекти

Одржана конференција за споделување на добри практики за одржување на училишните објекти

По организираните обуки за одржување на училиштата наменети за членовите на тимовите за реновирање на ...

Повеќе

Улогата и поддршката на медиумите во унапредувањето на меѓуетничката кохезија и интеграција во училиштата

Улогата и поддршката на медиумите во унапредувањето на меѓуетничката кохезија и интеграција во училиштата

При крајот на јануари, во Скопје се одржа тркалезна маса на тема: „Улогата и поддршката ...

Повеќе

Одржана обука за креативни корнери

Одржана обука за креативни корнери

При крајот на јануари во Скопје се одржа тридневна обука за креативни корнери на која ...

Повеќе

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Во текот на неделата, во четири модел училишта: ОУ „Браќа Миладиновци“ и ОУ „Бајрам Шабани“ ...

Повеќе

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

При крајот на декември се одржаа два свечени настани на сечење лента во основните училишта ...

Повеќе

Избрани училишта во компонента 4 – фаза III

Избрани училишта во компонента 4 – фаза III

Бр Регион  Општина Град/село Основно/средно Име на училиштето
1 Пелагонија Прилеп Тополчани основно  училиште Круме Волнароски
2 Скопје Кисела Вода Драчево основно  училиште Кузман Шапкарев
3 Полог Гостивар Чајле основно  училиште Чајла
4 Пелагонија Кривогаштани Обршани основно  училиште Јонче Смугрески
5 Скопје Ѓорче Петров Скопје основно  училиште Ѓорче Петров
6 Скопје Илинден Илинден основно  училиште Гоце Делчев
7 Пелагонија Крушево Крушево средно  училиште Наум Наумовски
Борче
8 Југоисток Богданци Богданци средно  училиште Богданци
9 Полог Врапчиште Врапчиште основно  училиште Врапчиште
(Чеде Филипоски)
10 Југозапад Дебар Долно Косоврасти основно  училиште Ристе Ристевски

Изборот на училиштата кои ќе бидат вклучени во фаза III во рамките на компонента 4 не подразбира дека истите ќе бидат реновирани. Тоа ќе зависи од вклученоста на училиштата во останатите активности на Проектот.