Sunday, February 16, 2020
Заврши Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието

Заврши Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието

Преку 1000 наставници, ученици, родители, претставници од образовните институции, граѓански организации, УСАИД и ЕУКОМ ги ...

Повеќе

Одржана конференција за споделување на добри практики за одржување на  училишните објекти

Одржана конференција за споделување на добри практики за одржување на училишните објекти

По организираните обуки за одржување на училиштата наменети за членовите на тимовите за реновирање на ...

Повеќе

Улогата и поддршката на медиумите во унапредувањето на меѓуетничката кохезија и интеграција во училиштата

Улогата и поддршката на медиумите во унапредувањето на меѓуетничката кохезија и интеграција во училиштата

При крајот на јануари, во Скопје се одржа тркалезна маса на тема: „Улогата и поддршката ...

Повеќе

Одржана обука за креативни корнери

Одржана обука за креативни корнери

При крајот на јануари во Скопје се одржа тридневна обука за креативни корнери на која ...

Повеќе

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Во текот на неделата, во четири модел училишта: ОУ „Браќа Миладиновци“ и ОУ „Бајрам Шабани“ ...

Повеќе

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

При крајот на декември се одржаа два свечени настани на сечење лента во основните училишта ...

Повеќе

Избрани училишта во компонента 4 – фаза II

Избрани училишта во рамките на компонента 4 – фаза II

Регион Општина Место Име на училиштето
Североисток Куманово Куманово ОСТУ Наце Буѓони
Исток Пробиштип Пробиштип ОУ Браќа Миладиновци
Исток Виница Виница СОУ Ванчо Прке
Исток Кочани Кочани ОУ Никола Карев
Скопје Скопје Скопје СУГС Јосип Броз Тито
Југозапад Струга Струга ОУ Јосип Броз Тито
Вардар Велес Велес ССОУ Димитрија Чуповски
Североисток Старо Нагоричане Драгоманце ОУ Христијан Тодоровски Карпош
Исток Штип Штип ОУ Гоце Делчев
Скопје Центар Центар ОУ Димитар Миладинов

Изборот на училиштата кои ќе бидат вклучени во фаза II во рамките на компонента 4 не подразбира дека истите ќе бидат реновирани. Тоа ќе зависи од вклученоста на училиштата во останатите активности на Проектот.