Friday, December 3, 2021

Избрани градежни компании во рамките на компонентата за обезбедување на стимул 13.09.2012

Избрани градежни компании во рамките на компонентата за обезбедување на стимул

Бр. Име на училиштето Општина Тип на проект Избрана компанија
1 ОУ Лириа Боговиње Инсталирање на топловодно греење Јоки, Скопје