Thursday, January 20, 2022

Избрани градежни компании во рамките на компонентата за обезбедување на стимул, 4 јули 2013

Избрана градежна компанија во рамките на компонентата за обезбедување на стимул

Бр. Тип на проект Избрана компанија
1 Поставување на алуминиумски прозори“ во основното училиште „Гоце Делчев“ – Штип, општина Штип Дрво – Пром, Зрновци
2 „Поставување на ПВЦ подови“ во подрачното училиште „Кирил и Методиј“ во Злетово, подрачно училиште на основното Браќа Миладиновци – Пробиштип, општина Пробиштип Ми – Комерц 2000, Кавадарци