Sunday, October 17, 2021

9.02 – Куманово – Дебрифинг средба со СИТ и наставници…

9.02 – Куманово – Дебрифинг средба со СИТ и наставници реализатори на активности

Од 10:00 до 13:00 часот во ОУ „Бајрам Шабани“ од Куманово ќе се одржи дебрифинг средба за рефлексија за активностите реализирани во првото полугодие и планирање на Отворениот ден – промотивен настан на училиштето.