Wednesday, December 8, 2021

8.04 – Охрид – Заедничка ученичка активност во ОУ „Братство Единство“…

8.04 – Охрид – Заедничка ученичка активност во ОУ „Братство Единство“

Од 10:30 до 12:00 часот, во ОУ „Братство Единство“ од Охрид, мешана група од 30 ученици, ќе учествуваат на редовна неделна работилница за јазик со ученици од прво одделение. Темата на работилницата за оваа недела е: Превозни средства. Работилниците преку интерактивен пристап овозможуваат учениците подобро да се запознаат и исто така преку работилниците да научат зборчиња на јазикот на „другиот“.