Monday, December 6, 2021

7-8.03 – Скопје – Хуманитарна ученичка иницијатива: Продажна изложба на украсни предмети…

7-8.03 – Скопје – Хуманитарна ученичка иницијатива: Продажна изложба на украсни предмети

Од 14:00 на 7.03 до 15:00 на 8.03 во СГГУ “Здравко Цветковски”, Скопје, ќе се одржи продажна изложба на украсни предмети организирана од страна на училишната заедница.