Monday, December 6, 2021

4.09 – Куманово – Обука за реализирање на заеднички ученички активности со ОУ „Браќа Миладиновци“ и ОУ „Бајрам Шабани“, Куманово

4.09 – Куманово – Обука за реализирање на заеднички ученички активности со ОУ „Браќа Миладиновци“ и ОУ „Бајрам Шабани“, Куманово