Thursday, January 20, 2022

4.03 – Охрид – Средба за поддршка со членовите на СИТ-от и наставници, реализатори на активности…

4.03 – Охрид – Средба за поддршка со членовите на СИТ-от и наставници, реализатори на активности

При средбата ќе се реализираат разговори со претставници на СИТот и наставници реализатори на активности за постигнатото во текот на месецот и планирани активности попратено со фидбек од страна на тимот. Средбата ќе биде попратена и со мониторинг на редовна средба на информатичката секција. Околу 20 наставници и претставници на СИТ се очекува да учествуваат на средбата за поддршка.