Sunday, June 20, 2021

29.12 – Куманово – Заедничка приредба по повод Нова Година меѓу основните училишта „Браќа Миладиновци“ и „Бајрам Шабани“

29.12 – Куманово – Заедничка приредба по повод Нова Година меѓу основните училишта „Браќа Миладиновци“ и „Бајрам Шабани“