Sunday, January 16, 2022

29.09 – Скопје – Саем на активности и продукти на модел училишта…

29.09 – Скопје – Саем на активности и продукти на модел училишта

Од 12:00 до 16:00 во хотел “Континентал”, Скопје повеќе од 200 ученици и наставници од шест модел училишта ќе се претстават со демонстарција на заеднички ученички активности, музички точки, и продукти од заедничките ученички активности пред поширока публика составена од претставници на образовните институции, НВОа, родители, наставници и директори на училишта.