Sunday, January 16, 2022

27.08 – Скопје– Обука за реализирање на заеднички ученицчки активности со СУ „Здравко Цветковски“, Скопје и СЕОУ „Гостивар“, Гостивар

27.08 – Скопје– Обука за реализирање на заеднички ученицчки активности со СУ „Здравко Цветковски“, Скопје и СЕОУ „Гостивар“, Гостивар