Saturday, September 25, 2021

27.08 – Скопје– Обука за реализирање на заеднички ученицчки активности со СУ „Здравко Цветковски“, Скопје и СЕОУ „Гостивар“, Гостивар

27.08 – Скопје– Обука за реализирање на заеднички ученицчки активности со СУ „Здравко Цветковски“, Скопје и СЕОУ „Гостивар“, Гостивар