Sunday, January 16, 2022

27.04 – Куманово – Средба за поддршка со членовите на СИТ-от и наставници, реализатори на активности…

27.04 – Куманово – Средба за поддршка со членовите на СИТ-от и наставници, реализатори на активности

Од 11 до 13 часот, при средбата ќе се реализираат разговори со претставници на СИТот и наставници реализатори на активности за постигнатото во текот на месецот и планирани активности попратено со фидбек од страна на ПМИО тимот.

Околу 20 наставници и претставници на СИТ се очекува да учествуваат на средбата за поддршка.