Thursday, January 27, 2022

26.11 –Охрид – Средба за поддршка со членовите на СИТ-от и наставници,…

26.11 –Охрид –  Средба за поддршка со членовите на СИТ-от и наставници, реализатори на активности

При средбата ќе се реализираат разговори со претставници на СИТот и наставници реализатори на активности за постигнатото во текот на месецот и планирани активности попратено со фидбек од страна на тимот. Средбата ќе се искористи за дистрибуција на материјали за мултикултурните работилници. Околу 30 наставници и претставници на СИТ се очекува да учествуваат на средбата за поддршка