Saturday, October 16, 2021

26.04 – Скопје – Средба за поддршка со членовите на СИТ-от и наставници, реализатори на активности…

26.04 – Скопје – Средба за поддршка со членовите на СИТ-от и наставници, реализатори на активности

Од 12 до 14 часот, при средбата ќе се реализираат разговори со претставници на СИТот и наставници реализатори на активности за постигнатото во текот на месецот и планирани активности попратено со фидбек од страна на ПМИО тимот.

Околу 20 наставници и претставници на СИТ се очекува да учествуваат на средбата за поддршка.