Saturday, September 25, 2021

25.04 – Куманово – Интегриран излет…

25.04 – Куманово – Интегриран излет

Од 11:00 до 14:00 во градскиот парк ќе се одржи заеднички излет на кој околу 60 ученици од основните модел партнер училишта од Куманово ОУ “Браќа Миладиновци”, и ОУ „Бајрам Шабани“, заедно ќе другаруваат, рекреираат и ќе се забавуваат со разно-разни надворешни активности. Вкупно 6 наставници од двете училишта ќе ги водат учениците на излетот