Sunday, January 16, 2022

22, 23 и 24.12 – Гостивар, Охрид и Куманово – Средби за поддршка со членовите на СИТ-от и наставници…

22, 23 и 24.12 – Гостивар, Охрид и Куманово – Средби за поддршка со членовите на СИТ-от и наставници, реализатори на активности

На 22 декември во Гостивар. на 23 декември во Охрид и на 24 декември во Куманово, при средбата ќе се реализираат разговори со претставници на СИТ-от и наставници реализатори на активности за постигнатото во текот на месецот и планирани активности попратено со фидбек од страна на тимот. Околу 30 наставници и претставници на СИТ се очекува да учествуваат на трите средби за поддршка.