Sunday, January 16, 2022

20.04 – Охрид – Заедничка ученичка активност во ОУ „Братство Единство“…

20.04 – Охрид – Заедничка ученичка активност во ОУ „Братство Единство“

Од 11:00 до 12:00 часот, во ОУ „Братство Единство“ од Охрид, мешана група од околу 25 ученици, ќе учествуваат на редовна неделна средба во рамки на секцијата. Работилниците преку интерактивен пристап овозможуваат учениците низ различни забавни игри подобро да се запознаат и да изградат односи на пријателство. Во тековната работилница ќе се маркира теренот надвор со црти кои се однесуваат на различни игри.