Monday, January 17, 2022

17 и 20.09. – Куманово и Охрид – Обука за наставници за заеднички активности во редовната настава…

Обука за наставници за заеднички активности во редовната настава во Основното училиште „Бајрам Шабани“, Куманово на 17.09.2013 и во Основното училиште „Братство Единство“, Охрид на 20.09.2013