Thursday, October 28, 2021

12 и 13.09 –Скопје – Обука за наставници по граѓанско образование за методологија за зголемување на свесноста за стереотипи

12-13.09 –Скопје – Обука за наставници по граѓанско образование за методологија за зголемување на свесноста за стереотипи