Saturday, October 16, 2021

10.02 – Гостивар – Дебрифинг средба со СИТ и наставници…

10.02 – Гостивар – Дебрифинг средба со СИТ и наставници реализатори на активности

Од 11:00 до 14:00 часот во СЕОУ „Гостивар“ од Гостивар ќе се одржи дебрифинг средба за рефлексија за активностите реализирани во првото полугодие и планирање на Отворениот ден – промотивен настан на училиштето.