Monday, October 25, 2021

1.03 – Кичево – Средба за поддршка со членовите на СИТ-от и наставници, реализатори на активности…

1.03 – Кичево – Средба за поддршка со членовите на СИТ-от и наставници, реализатори на активности

При средбата ќе се реализираат разговори со претставници на СИТот и наставници реализатори на активности за постигнатото во текот на месецот и планирани активности попратено со фидбек од страна на тимот. Средбата ќе биде попратена и со мониторинг на редовна средба на еколошката секција. Околу 20 наставници и претставници на СИТ се очекува да учествуваат на средбата за поддршка.