Sunday, January 16, 2022

06.05 – Дом на култура во Гостивар – Изведба на претстава…

06.05 – Дом на култура во Гостивар – Изведба на претстава

Во рамки на програмата за Мали грантови, од 19:00 до 21:00 часот, 30 ученици од СОУ „Гостивар“од Гостивар кои наставата ја следат на македонски, албански и турски јазик ќе изведат Претстава во Домот на Културата во Гостивар. Претставата ги прикажува сличностите на различните етнички заедници. Сценариото и улогите за претставата се резултат на тримесечната заедничката работа на учениците од ова училиште.