Thursday, January 20, 2022

06.04 – Охрид – Средба за поддршка со членовите на СИТ-от и наставници, реализатори на активности…

06.04 – Охрид – Средба за поддршка со членовите на СИТ-от и наставници, реализатори на активности

При средбата од 11:00 до 13:30 часот, ќе се реализираат разговори со претставници на СИТот и наставници реализатори на активности за постигнатото во текот на месецот и планирани активности попратено со фидбек од страна на ПМИО тимот.

Средбата ќе биде попратена и со набљудување на активност на учениците – Мултикултурна работилница. Околу 20 наставници и претставници на СИТ се очекува да учествуваат на средбата за поддршка.