Thursday, January 20, 2022

06.05 – Кичево – Родителска иницијатива: Славење на сличностите и разликите – Ѓурѓовден…

06.05 – Кичево – Родителска иницијатива: Славење на сличностите и разликите – Ѓурѓовден

Од 13:00 до 14:30 во ОУ “Санде Штерјоски”, Кичево, ќе се одржи работилница посветена на Ѓурѓовден на која ќе се истакнат спецификите на празникот кој е крактеристичен за сите заедници. Работилницата ќе се надоврзе на претходната иницијатива на родителите за прослава на Летник. На работилницата же учествуваат околу 25 учесници (родители и деца) од сите заедници.