Friday, January 21, 2022

05.04 – Кичево – Средба за поддршка со членовите на СИТ-от и наставници, реализатори на активности…

05.04 – Кичево –  Средба за поддршка со членовите на СИТ-от и наставници, реализатори на активности

При средбата ќе се реализираат разговори со претставници на СИТот и наставници реализатори на активности за постигнатото во текот на месецот и планирани активности попратено со фидбек од страна на ПМИО тимот.

Средбата ќе биде попратена и со набљудување на активност на учениците од еколошката секција. Околу 20 наставници и претставници на СИТ се очекува да учествуваат на средбата за поддршка.