Wednesday, December 7, 2016
Како се создаваат успешните училишни приказни?

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Ученици, наставници, стручни соработници и директори се поврзаа во спортските, музичките, ликовните и математичките содржини, ...

Повеќе

Стара чаршија – ризница на култури

Стара чаршија – ризница на култури

Здружението за развој на ромската заедница СУМНАЛ, на 4 и 5 ноември, во хотелот „Молика“ ...

Повеќе

„Партија шах“ во Тетово

„Партија шах“ во Тетово

На почетокот на ноември, средношколците од „Моша Пијаде“ од Тетово го претставија финалниот производ од ...

Повеќе

Цветен воз – симболика за меѓуетничка интеграција во општина Бутел

Цветен воз – симболика за меѓуетничка интеграција во општина Бутел

„Богата е есента“, „Училиште цветна градина“, „Оплеменување на училишниот простор“ и „Истражија општината Бутел“, се ...

Повеќе

Како успешно да се одржуваат училишните згради?

Како успешно да се одржуваат училишните згради?

ПМИО вчера одржа обука за зајакнување на капацитетите на училиштата за одржување на училишните објекти.

Повеќе

Младите ученички од Тетово го стартуваа натпреварувањето во одбојкарска лига

Младите ученички од Тетово го стартуваа натпреварувањето во одбојкарска лига

Ученички од осмо и деветто одделение, од сите основни училишта во Тетово го започнаа натпреварувањето ...

Повеќе

Споделување на напредокот и постигнувањата на училишните активности во текот на 2012 за модел училиштето Здравко Цветковски

Директорот на училиштето, претставници од Бирото за развој на образованието, членовите на Тимовите за училишна интеграција, наставниците, учениците и ПМИО тимот заедно на 24 јануари 2013 година, на презентацијата, разговараа за достигнувањата и училишните активности кои беа реализирани во текот на 2012 година во модел училиштето Здравко Цветковски во Скопје.

Овие достигнувања ги покриваат заедничките воннаставни активности како што се: формирање на етнички мешани спортски тимови во фудбал, заеднички екскурзии на сите ученици на места од интерес за сите како што се Шарена џамија во Тетово, Кнауф фабриката и рудникот во Дебар и манастирот Свети Јован Бигорски .

Други активности кои треба да се издвојат се заедничките интер-културни активности одржани од наставници од двата наставни јазици, различни видови на настани и прослави, хорот и бендот кои пеат песни на македонски и албански јазик и демократско учество на учениците, каде што студентите гласаат за претседател и заменик претседател на класовите – доколку претседателот е од една етничка припадност, другиот треба да биде од друга.

Средното училиште Здравко Цветковски во Скопје е едно од четирите модел училишта на УСАИД Проектот за меѓуетничка интеграција во образованието. Наставата се одржува на два наставни јазика, македонски и албански и има претставници од другите етнички групи, како што се Турци и Роми.

Овие активности им дадоа шанси на сите да сфатат дека подобрувањето е неизбежно и претставува реален чекор во вистинската насока кон иднината. Резултатите покажаа дека голем напредок е направен во изминатата година од проектот и повеќе ќе следи во периодот кој доаѓа.