Saturday, December 3, 2016
World AIDS Day!

World AIDS Day!

Started in 1988, World AIDS Day is about increasing awareness, fighting prejudice and improving education. ...

Повеќе

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Ученици, наставници, стручни соработници и директори се поврзаа во спортските, музичките, ликовните и математичките содржини, ...

Повеќе

Стара чаршија – ризница на култури

Стара чаршија – ризница на култури

Здружението за развој на ромската заедница СУМНАЛ, на 4 и 5 ноември, во хотелот „Молика“ ...

Повеќе

„Партија шах“ во Тетово

„Партија шах“ во Тетово

На почетокот на ноември, средношколците од „Моша Пијаде“ од Тетово го претставија финалниот производ од ...

Повеќе

Цветен воз – симболика за меѓуетничка интеграција во општина Бутел

Цветен воз – симболика за меѓуетничка интеграција во општина Бутел

„Богата е есента“, „Училиште цветна градина“, „Оплеменување на училишниот простор“ и „Истражија општината Бутел“, се ...

Повеќе

Како успешно да се одржуваат училишните згради?

Како успешно да се одржуваат училишните згради?

ПМИО вчера одржа обука за зајакнување на капацитетите на училиштата за одржување на училишните објекти.

Повеќе

Младите ученички од Тетово го стартуваа натпреварувањето во одбојкарска лига

Младите ученички од Тетово го стартуваа натпреварувањето во одбојкарска лига

Ученички од осмо и деветто одделение, од сите основни училишта во Тетово го започнаа натпреварувањето ...

Повеќе

Состанок за демократска партиципација на учениците во ОУ „Браќа Миладиновци“, Куманово

Како дел од ПМИО активностите на компонентата за модел училишта  денес, на 19 август, беше одржан регионален состанок со претставници на тимовите за училишна интеграција кои се вклучени во втората фаза на имплементација на проектот од партнерските училишта Браќа Миладиновци и Бајрам Шабани од Куманово.

Беа дискутирани активности на ниво на одделенска и училишна заедница како што се: како да се одбере претседателство на училишна заедница и совет со цел да се има застапеност на сите етнички групи подеднакво, развивање на писмена комуникација кај учениците преку формулари за посмено обраќање, поставување и огласување на огласни табли во холовите, поставување сандаче за пофалби и поплаки каде учениците ќе го искажуваат своето мислење анонимно како и самоиницијативно спроведување на анкети.

На состанокот претставниците од училиштата имаа можност да слушнат за позитивните искуства од истиот процес кој беше спроведен во модел училиштето СЕОУ Гостивар од Гостивар. Ова овозможува  да се воспостави соработка и да се споделуваат искуствата и добрите практики меѓу модел училиштата.

Училиштата Браќа Миладиновци и Бајрам Шабани се подготвени и во исчекување за започнување на активностите како модел училишта за меѓуетничка интеграција во образованието.