Wednesday, December 7, 2016
Како се создаваат успешните училишни приказни?

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Ученици, наставници, стручни соработници и директори се поврзаа во спортските, музичките, ликовните и математичките содржини, ...

Повеќе

Стара чаршија – ризница на култури

Стара чаршија – ризница на култури

Здружението за развој на ромската заедница СУМНАЛ, на 4 и 5 ноември, во хотелот „Молика“ ...

Повеќе

„Партија шах“ во Тетово

„Партија шах“ во Тетово

На почетокот на ноември, средношколците од „Моша Пијаде“ од Тетово го претставија финалниот производ од ...

Повеќе

Цветен воз – симболика за меѓуетничка интеграција во општина Бутел

Цветен воз – симболика за меѓуетничка интеграција во општина Бутел

„Богата е есента“, „Училиште цветна градина“, „Оплеменување на училишниот простор“ и „Истражија општината Бутел“, се ...

Повеќе

Како успешно да се одржуваат училишните згради?

Како успешно да се одржуваат училишните згради?

ПМИО вчера одржа обука за зајакнување на капацитетите на училиштата за одржување на училишните објекти.

Повеќе

Младите ученички од Тетово го стартуваа натпреварувањето во одбојкарска лига

Младите ученички од Тетово го стартуваа натпреварувањето во одбојкарска лига

Ученички од осмо и деветто одделение, од сите основни училишта во Тетово го започнаа натпреварувањето ...

Повеќе

Промоција на активностите во модел училишта

Во текот на последната недела од јануари, шесте модел училишта ги промовираа тековните активности во три одделни настани. На секој настан учествуваа по две училишта. Првиот настан беше одржан на 27 јануари во Кичево и беше организиран од страна на „Санде Штерјоски“ од Кичево и „Братство Единство“ од Охрид. Вториот настан беше одржан на 29 јануари во Куманово каде што беа вклучени основните училишта „Бајрам Шабани“ и „Браќа Миладиновци“ од Куманово, додека третиот беше одржан на 30 јануари во Скопје од страна на основните училишта „Здравко Цветковски“ и економското училиште „Гостивар“ од Гостивар. Модел училиштата ги презентираа нивните постигнувања и тековни активности за меѓуетничка интеграција. Членови на СИТ-от и учениците учествуваа на презентацијата, додека настанот го следеа наставници од училиштето, директори на останати училишта, ученици, родители, советници од БРО, претставници на невладини организации, претставници од општините и локални медиуми.