Wednesday, December 7, 2016
Како се создаваат успешните училишни приказни?

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Ученици, наставници, стручни соработници и директори се поврзаа во спортските, музичките, ликовните и математичките содржини, ...

Повеќе

Стара чаршија – ризница на култури

Стара чаршија – ризница на култури

Здружението за развој на ромската заедница СУМНАЛ, на 4 и 5 ноември, во хотелот „Молика“ ...

Повеќе

„Партија шах“ во Тетово

„Партија шах“ во Тетово

На почетокот на ноември, средношколците од „Моша Пијаде“ од Тетово го претставија финалниот производ од ...

Повеќе

Цветен воз – симболика за меѓуетничка интеграција во општина Бутел

Цветен воз – симболика за меѓуетничка интеграција во општина Бутел

„Богата е есента“, „Училиште цветна градина“, „Оплеменување на училишниот простор“ и „Истражија општината Бутел“, се ...

Повеќе

Како успешно да се одржуваат училишните згради?

Како успешно да се одржуваат училишните згради?

ПМИО вчера одржа обука за зајакнување на капацитетите на училиштата за одржување на училишните објекти.

Повеќе

Младите ученички од Тетово го стартуваа натпреварувањето во одбојкарска лига

Младите ученички од Тетово го стартуваа натпреварувањето во одбојкарска лига

Ученички од осмо и деветто одделение, од сите основни училишта во Тетово го започнаа натпреварувањето ...

Повеќе

Правењето на макети – добар начин на интегрирање

Како дел од ПМИО активностите на компонентата за модел училишта, мешана група од 24 ученици од средното училиште Здравко Цветковски, со различни наставни јазици се среќава еднаш неделно по еден час. Во многу конструктивна и пријатна атмосфера, предводена од четири македонски и албански наставници, учениците го надоградуваат своето знаење, професионалните вештини, соработката, но исто така ја развиваат страста во градењето макети на куќи и градини.

Работејќи заедно и создавајќи макети, тие соработуваат и произведуваат нешто многу повредно за нив и за општеството во исто време; взаемен однос, размена на мислења и информации, помагање еден на друг и создавање на односи на меѓузависност. Училиштето настојува да ги зајакне овие вештини на учениците и да обезбеди повеќе можности за учениците од различните заедници во нивната комуникација.

“Учениците се извонредни, се што ние треба да направите е да им понудиме нешто интересно. Не е важно со кого се, се додека уживаат во тоа што го прават “, рече еден од наставниците.