Wednesday, December 7, 2016
Како се создаваат успешните училишни приказни?

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Ученици, наставници, стручни соработници и директори се поврзаа во спортските, музичките, ликовните и математичките содржини, ...

Повеќе

Стара чаршија – ризница на култури

Стара чаршија – ризница на култури

Здружението за развој на ромската заедница СУМНАЛ, на 4 и 5 ноември, во хотелот „Молика“ ...

Повеќе

„Партија шах“ во Тетово

„Партија шах“ во Тетово

На почетокот на ноември, средношколците од „Моша Пијаде“ од Тетово го претставија финалниот производ од ...

Повеќе

Цветен воз – симболика за меѓуетничка интеграција во општина Бутел

Цветен воз – симболика за меѓуетничка интеграција во општина Бутел

„Богата е есента“, „Училиште цветна градина“, „Оплеменување на училишниот простор“ и „Истражија општината Бутел“, се ...

Повеќе

Како успешно да се одржуваат училишните згради?

Како успешно да се одржуваат училишните згради?

ПМИО вчера одржа обука за зајакнување на капацитетите на училиштата за одржување на училишните објекти.

Повеќе

Младите ученички од Тетово го стартуваа натпреварувањето во одбојкарска лига

Младите ученички од Тетово го стартуваа натпреварувањето во одбојкарска лига

Ученички од осмо и деветто одделение, од сите основни училишта во Тетово го започнаа натпреварувањето ...

Повеќе

Обука за наставници за реализирање на заеднички вон-наставни активности во модел училишта

Од 20 до 23 август 2013 година, четирите модел училишта СС Гостивар од Гостивар; СС Здравко Цветковски од Скопје; ОУ Санде Штерјоски од Кичево и ОУ Братство Единство од Охрид ќе добијат обука за наставниците за реализирање на заеднички вон-наставни активности.

Целта на овие обуки е да се насочат правилно наставниците кои што се вклучени во процесот на успешно изведување на заеднички активности со ученици од различни етнички групи. Најпрво, тие ги следат воведните игри кои тие ќе ги користат да ги сплотат учениците од различни етнички групи, со цел да се запознаат едни со други и да се изградат групна кохезија. Потоа тие ќе имаат задача да се постави заедничка цел и да изнајдат нејзино остварување преку меѓусебна соработка.

Наставниците и учениците ќе имаат можност да организираат различни настани во наредниот период како што се екскурзии, училишни секции и спортски настани. Сите настани ќе бидат шанса за училиштата да докажат дека постои желба за мултикултурна соработка преку вклучување на сите етнички групи подеднакво во подготвителниот период, еднаква застапеност на секоја етничка група за време на настаните и со тоа ќе покажат дека кооперативни атмосфера е возможна во Македонија.