Sunday, December 4, 2016
World AIDS Day!

World AIDS Day!

Started in 1988, World AIDS Day is about increasing awareness, fighting prejudice and improving education. ...

Повеќе

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Ученици, наставници, стручни соработници и директори се поврзаа во спортските, музичките, ликовните и математичките содржини, ...

Повеќе

Стара чаршија – ризница на култури

Стара чаршија – ризница на култури

Здружението за развој на ромската заедница СУМНАЛ, на 4 и 5 ноември, во хотелот „Молика“ ...

Повеќе

„Партија шах“ во Тетово

„Партија шах“ во Тетово

На почетокот на ноември, средношколците од „Моша Пијаде“ од Тетово го претставија финалниот производ од ...

Повеќе

Цветен воз – симболика за меѓуетничка интеграција во општина Бутел

Цветен воз – симболика за меѓуетничка интеграција во општина Бутел

„Богата е есента“, „Училиште цветна градина“, „Оплеменување на училишниот простор“ и „Истражија општината Бутел“, се ...

Повеќе

Како успешно да се одржуваат училишните згради?

Како успешно да се одржуваат училишните згради?

ПМИО вчера одржа обука за зајакнување на капацитетите на училиштата за одржување на училишните објекти.

Повеќе

Младите ученички од Тетово го стартуваа натпреварувањето во одбојкарска лига

Младите ученички од Тетово го стартуваа натпреварувањето во одбојкарска лига

Ученички од осмо и деветто одделение, од сите основни училишта во Тетово го започнаа натпреварувањето ...

Повеќе

Обука за наставниците од модел училиштата за спроведување на двојазични мултикултурни работилници

Дваесет и шест наставници од модел училиштата учествуваа на тродневна обука која што понуди нова методологија за спроведување на двојазични работилници со учениците со различен наставен јазик, а имаше за цел да ги развие вештините за спроведување на мултикултурни работилници во училиштата.

Обуката се одржа помеѓу 4 и 15 декември 2012 во Скопје и ја спроведоа обучувачи од Центарот за човекови права и разрешување конфликти (ЦЧПРК).

Првиот дел од обуката им овозможи на учесниците да се запознаат со концептот на мултикултурност и неговите импликации во општествениот и училишниот контекст. Детално се дискутираше во врска со хипотезата за контакт, т.е. потребата за редовни контакти помеѓу учениците коишто учат на различни наставни јазици, и неговите ефекти во училишниот контекст, како основен предуслов за создавање на меѓуетничка интеграција во образованието. Наставниците исто така учествуваа во две симулирани двојазични работилници[1],кои беа проследени со дискусија и презентирање на спецификите на моделот за спроведување на двојазични работилници и придобивките од нив.

Во вториот дел од обуката, седум групи изведоа симулација на работилници со останатите наставници во улога на ученици. По секоја симулациска работилница следеше процес на давање на повратни информации; прво спроведувачите, потоа другите учесници и тимот на обучувачи ги споделуваа своите увиди за тоа што беше добро во работилницата, а што би можело да се направи подобро. Процесот им помогна на учесниците да станат почувствителни во врска со мултикултурните работилници и начинот на кој тие се спроведуваат. Се постигна целта на збогатување на учесниците со совети и идеи за тоа како да бидат поуспешни во двојазичното спроведување на работилниците. На самиот крај на обуката, на учесниците им беа дадени насоки за тоа како да формираат групи, како да планираат активности и како да известуваат за спроведените активности.

Се очекува сите групи да спроведат мултикултурни работилници во второто полугодие од училишната година во секое модел училиште.

 [1] Работилниците ги создаде тимот на ЦЧПРК под програмата на УНИЦЕФ  наречена Училиште по мерка на детето