Tuesday, December 6, 2016
World AIDS Day!

World AIDS Day!

Started in 1988, World AIDS Day is about increasing awareness, fighting prejudice and improving education. ...

Повеќе

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Ученици, наставници, стручни соработници и директори се поврзаа во спортските, музичките, ликовните и математичките содржини, ...

Повеќе

Стара чаршија – ризница на култури

Стара чаршија – ризница на култури

Здружението за развој на ромската заедница СУМНАЛ, на 4 и 5 ноември, во хотелот „Молика“ ...

Повеќе

„Партија шах“ во Тетово

„Партија шах“ во Тетово

На почетокот на ноември, средношколците од „Моша Пијаде“ од Тетово го претставија финалниот производ од ...

Повеќе

Цветен воз – симболика за меѓуетничка интеграција во општина Бутел

Цветен воз – симболика за меѓуетничка интеграција во општина Бутел

„Богата е есента“, „Училиште цветна градина“, „Оплеменување на училишниот простор“ и „Истражија општината Бутел“, се ...

Повеќе

Како успешно да се одржуваат училишните згради?

Како успешно да се одржуваат училишните згради?

ПМИО вчера одржа обука за зајакнување на капацитетите на училиштата за одржување на училишните објекти.

Повеќе

Младите ученички од Тетово го стартуваа натпреварувањето во одбојкарска лига

Младите ученички од Тетово го стартуваа натпреварувањето во одбојкарска лига

Ученички од осмо и деветто одделение, од сите основни училишта во Тетово го започнаа натпреварувањето ...

Повеќе

Градење групна кохезија помеѓу модел училиштата

На 13 февруари 2014, Центарот за човекови права и разрешување конфликти (ЦЧПРК) беше домаќин на тимовите за училишна интеграција од четири модел училишта. Основните училишта Санде Штерјоски од Кичево, Братство Единство од Охрид, Браќа Миладиновци и Бајрам Шабани од Куманово беа присутни и учествуваа во сите активности на обуката. Обуката се состоеше од разновидни групни или партнерски активности, како на пример градење кули од стара хартија, одење во парови со балони измеѓу учесниците или подготвување салата со една рака. Целта на овој тип на активности беше да се зголеми меѓусебното дружење, да се градат стратегии за соработка, зајакнување на довербата помеѓу членовите на СИТ-от, градење групна кохезија и пред сè, забавува. На крајот од обуката, на учесниците им беше претставена презентација на активности на ПМИО за претстојната година.