Friday, September 18, 2020
Заврши Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието

Заврши Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието

Преку 1000 наставници, ученици, родители, претставници од образовните институции, граѓански организации, УСАИД и ЕУКОМ ги ...

Повеќе

Одржана конференција за споделување на добри практики за одржување на  училишните објекти

Одржана конференција за споделување на добри практики за одржување на училишните објекти

По организираните обуки за одржување на училиштата наменети за членовите на тимовите за реновирање на ...

Повеќе

Улогата и поддршката на медиумите во унапредувањето на меѓуетничката кохезија и интеграција во училиштата

Улогата и поддршката на медиумите во унапредувањето на меѓуетничката кохезија и интеграција во училиштата

При крајот на јануари, во Скопје се одржа тркалезна маса на тема: „Улогата и поддршката ...

Повеќе

Одржана обука за креативни корнери

Одржана обука за креативни корнери

При крајот на јануари во Скопје се одржа тридневна обука за креативни корнери на која ...

Повеќе

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Во текот на неделата, во четири модел училишта: ОУ „Браќа Миладиновци“ и ОУ „Бајрам Шабани“ ...

Повеќе

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

При крајот на декември се одржаа два свечени настани на сечење лента во основните училишта ...

Повеќе

Состанок за демократска партиципација на учениците во ОУ „Браќа Миладиновци“, Куманово

Како дел од ПМИО активностите на компонентата за модел училишта  денес, на 19 август, беше одржан регионален состанок со претставници на тимовите за училишна интеграција кои се вклучени во втората фаза на имплементација на проектот од партнерските училишта Браќа Миладиновци и Бајрам Шабани од Куманово.

Беа дискутирани активности на ниво на одделенска и училишна заедница како што се: како да се одбере претседателство на училишна заедница и совет со цел да се има застапеност на сите етнички групи подеднакво, развивање на писмена комуникација кај учениците преку формулари за посмено обраќање, поставување и огласување на огласни табли во холовите, поставување сандаче за пофалби и поплаки каде учениците ќе го искажуваат своето мислење анонимно како и самоиницијативно спроведување на анкети.

На состанокот претставниците од училиштата имаа можност да слушнат за позитивните искуства од истиот процес кој беше спроведен во модел училиштето СЕОУ Гостивар од Гостивар. Ова овозможува  да се воспостави соработка и да се споделуваат искуствата и добрите практики меѓу модел училиштата.

Училиштата Браќа Миладиновци и Бајрам Шабани се подготвени и во исчекување за започнување на активностите како модел училишта за меѓуетничка интеграција во образованието.