Friday, February 24, 2017
Одржана конференција за споделување на добри практики за одржување на  училишните објекти

Одржана конференција за споделување на добри практики за одржување на училишните објекти

По организираните обуки за одржување на училиштата наменети за членовите на тимовите за реновирање на ...

Повеќе

Улогата и поддршката на медиумите во унапредувањето на меѓуетничката кохезија и интеграција во училиштата

Улогата и поддршката на медиумите во унапредувањето на меѓуетничката кохезија и интеграција во училиштата

При крајот на јануари, во Скопје се одржа тркалезна маса на тема: „Улогата и поддршката ...

Повеќе

Одржана обука за креативни корнери

Одржана обука за креативни корнери

При крајот на јануари во Скопје се одржа тридневна обука за креативни корнери на која ...

Повеќе

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Во текот на неделата, во четири модел училишта: ОУ „Браќа Миладиновци“ и ОУ „Бајрам Шабани“ ...

Повеќе

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

При крајот на декември се одржаа два свечени настани на сечење лента во основните училишта ...

Повеќе

Денови за меѓуетничка интеграција во образованието – работилница за рефлексија и одржливост

Денови за меѓуетничка интеграција во образованието – работилница за рефлексија и одржливост

Деведесетина претставници од повеќејазични училишта од 6 избрани општини во кои се одржаа Деновите за ...

Повеќе

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Ученици, наставници, стручни соработници и директори се поврзаа во спортските, музичките, ликовните и математичките содржини, ...

Повеќе

Промоција на активностите во модел училишта

Во текот на последната недела од јануари, шесте модел училишта ги промовираа тековните активности во три одделни настани. На секој настан учествуваа по две училишта. Првиот настан беше одржан на 27 јануари во Кичево и беше организиран од страна на „Санде Штерјоски“ од Кичево и „Братство Единство“ од Охрид. Вториот настан беше одржан на 29 јануари во Куманово каде што беа вклучени основните училишта „Бајрам Шабани“ и „Браќа Миладиновци“ од Куманово, додека третиот беше одржан на 30 јануари во Скопје од страна на основните училишта „Здравко Цветковски“ и економското училиште „Гостивар“ од Гостивар. Модел училиштата ги презентираа нивните постигнувања и тековни активности за меѓуетничка интеграција. Членови на СИТ-от и учениците учествуваа на презентацијата, додека настанот го следеа наставници од училиштето, директори на останати училишта, ученици, родители, советници од БРО, претставници на невладини организации, претставници од општините и локални медиуми.