Friday, February 24, 2017
Одржана конференција за споделување на добри практики за одржување на  училишните објекти

Одржана конференција за споделување на добри практики за одржување на училишните објекти

По организираните обуки за одржување на училиштата наменети за членовите на тимовите за реновирање на ...

Повеќе

Улогата и поддршката на медиумите во унапредувањето на меѓуетничката кохезија и интеграција во училиштата

Улогата и поддршката на медиумите во унапредувањето на меѓуетничката кохезија и интеграција во училиштата

При крајот на јануари, во Скопје се одржа тркалезна маса на тема: „Улогата и поддршката ...

Повеќе

Одржана обука за креативни корнери

Одржана обука за креативни корнери

При крајот на јануари во Скопје се одржа тридневна обука за креативни корнери на која ...

Повеќе

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Во текот на неделата, во четири модел училишта: ОУ „Браќа Миладиновци“ и ОУ „Бајрам Шабани“ ...

Повеќе

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

При крајот на декември се одржаа два свечени настани на сечење лента во основните училишта ...

Повеќе

Денови за меѓуетничка интеграција во образованието – работилница за рефлексија и одржливост

Денови за меѓуетничка интеграција во образованието – работилница за рефлексија и одржливост

Деведесетина претставници од повеќејазични училишта од 6 избрани општини во кои се одржаа Деновите за ...

Повеќе

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Ученици, наставници, стручни соработници и директори се поврзаа во спортските, музичките, ликовните и математичките содржини, ...

Повеќе

Правењето на макети – добар начин на интегрирање

Како дел од ПМИО активностите на компонентата за модел училишта, мешана група од 24 ученици од средното училиште Здравко Цветковски, со различни наставни јазици се среќава еднаш неделно по еден час. Во многу конструктивна и пријатна атмосфера, предводена од четири македонски и албански наставници, учениците го надоградуваат своето знаење, професионалните вештини, соработката, но исто така ја развиваат страста во градењето макети на куќи и градини.

Работејќи заедно и создавајќи макети, тие соработуваат и произведуваат нешто многу повредно за нив и за општеството во исто време; взаемен однос, размена на мислења и информации, помагање еден на друг и создавање на односи на меѓузависност. Училиштето настојува да ги зајакне овие вештини на учениците и да обезбеди повеќе можности за учениците од различните заедници во нивната комуникација.

“Учениците се извонредни, се што ние треба да направите е да им понудиме нешто интересно. Не е важно со кого се, се додека уживаат во тоа што го прават “, рече еден од наставниците.