Monday, September 27, 2021

Од 20 до 21.02 – Струга – Обука на СИТ-овите од сите модел училишта…

Од 20 до 21.02 – Струга – Обука на СИТ-овите од сите модел училишта

Обуката ќе се одржи во Хотел Дрим во Стругае  од 14:00 (20.02) до 14:30 (21.02) и е наменета за сите претставници на СИТ-овите од шесте модел училишта – околу 50 учесници, како и претставници од БРО и партнер организациите. На обуката ќе се разгледа планот за работа во тековното полугодие со цел да се засилат сите ПМИО активности.