Monday, October 25, 2021

Обука на Тимовите за училишна интеграција од партнер модел училиштата за училишна самоевалуација, координирање и мониторинг на училишните активности…

Обука на Тимовите за училишна интеграција од партнер модел училиштата за училишна самоевалуација, координирање и мониторинг на училишните активности, во Основното училиште „Браќа Миладиновци“ на 17 мај 2013