Thursday, January 20, 2022

Обука на наставници за препознавање и реагирање на етнички стереотипи и предрасуди. ОУ „Бајрам Шабани“ и ОУ „Браќа Миладиновци“, Куманово…

Обука на наставници за препознавање и реагирање на етнички стереотипи и предрасуди. ОУ „Бајрам Шабани“ и ОУ „Браќа Миладиновци“, Куманово, 25 април 2013