Friday, February 24, 2017
Одржана конференција за споделување на добри практики за одржување на  училишните објекти

Одржана конференција за споделување на добри практики за одржување на училишните објекти

По организираните обуки за одржување на училиштата наменети за членовите на тимовите за реновирање на ...

Повеќе

Улогата и поддршката на медиумите во унапредувањето на меѓуетничката кохезија и интеграција во училиштата

Улогата и поддршката на медиумите во унапредувањето на меѓуетничката кохезија и интеграција во училиштата

При крајот на јануари, во Скопје се одржа тркалезна маса на тема: „Улогата и поддршката ...

Повеќе

Одржана обука за креативни корнери

Одржана обука за креативни корнери

При крајот на јануари во Скопје се одржа тридневна обука за креативни корнери на која ...

Повеќе

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Во текот на неделата, во четири модел училишта: ОУ „Браќа Миладиновци“ и ОУ „Бајрам Шабани“ ...

Повеќе

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

При крајот на декември се одржаа два свечени настани на сечење лента во основните училишта ...

Повеќе

Денови за меѓуетничка интеграција во образованието – работилница за рефлексија и одржливост

Денови за меѓуетничка интеграција во образованието – работилница за рефлексија и одржливост

Деведесетина претставници од повеќејазични училишта од 6 избрани општини во кои се одржаа Деновите за ...

Повеќе

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Ученици, наставници, стручни соработници и директори се поврзаа во спортските, музичките, ликовните и математичките содржини, ...

Повеќе

Обука за наставници за реализирање на заеднички вон-наставни активности во модел училишта

Од 20 до 23 август 2013 година, четирите модел училишта СС Гостивар од Гостивар; СС Здравко Цветковски од Скопје; ОУ Санде Штерјоски од Кичево и ОУ Братство Единство од Охрид ќе добијат обука за наставниците за реализирање на заеднички вон-наставни активности.

Целта на овие обуки е да се насочат правилно наставниците кои што се вклучени во процесот на успешно изведување на заеднички активности со ученици од различни етнички групи. Најпрво, тие ги следат воведните игри кои тие ќе ги користат да ги сплотат учениците од различни етнички групи, со цел да се запознаат едни со други и да се изградат групна кохезија. Потоа тие ќе имаат задача да се постави заедничка цел и да изнајдат нејзино остварување преку меѓусебна соработка.

Наставниците и учениците ќе имаат можност да организираат различни настани во наредниот период како што се екскурзии, училишни секции и спортски настани. Сите настани ќе бидат шанса за училиштата да докажат дека постои желба за мултикултурна соработка преку вклучување на сите етнички групи подеднакво во подготвителниот период, еднаква застапеност на секоја етничка група за време на настаните и со тоа ќе покажат дека кооперативни атмосфера е возможна во Македонија.