Sunday, February 16, 2020
Заврши Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието

Заврши Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието

Преку 1000 наставници, ученици, родители, претставници од образовните институции, граѓански организации, УСАИД и ЕУКОМ ги ...

Повеќе

Одржана конференција за споделување на добри практики за одржување на  училишните објекти

Одржана конференција за споделување на добри практики за одржување на училишните објекти

По организираните обуки за одржување на училиштата наменети за членовите на тимовите за реновирање на ...

Повеќе

Улогата и поддршката на медиумите во унапредувањето на меѓуетничката кохезија и интеграција во училиштата

Улогата и поддршката на медиумите во унапредувањето на меѓуетничката кохезија и интеграција во училиштата

При крајот на јануари, во Скопје се одржа тркалезна маса на тема: „Улогата и поддршката ...

Повеќе

Одржана обука за креативни корнери

Одржана обука за креативни корнери

При крајот на јануари во Скопје се одржа тридневна обука за креативни корнери на која ...

Повеќе

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Во текот на неделата, во четири модел училишта: ОУ „Браќа Миладиновци“ и ОУ „Бајрам Шабани“ ...

Повеќе

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

При крајот на декември се одржаа два свечени настани на сечење лента во основните училишта ...

Повеќе

Обука за наставниците од модел училиштата за спроведување на двојазични мултикултурни работилници

Дваесет и шест наставници од модел училиштата учествуваа на тродневна обука која што понуди нова методологија за спроведување на двојазични работилници со учениците со различен наставен јазик, а имаше за цел да ги развие вештините за спроведување на мултикултурни работилници во училиштата.

Обуката се одржа помеѓу 4 и 15 декември 2012 во Скопје и ја спроведоа обучувачи од Центарот за човекови права и разрешување конфликти (ЦЧПРК).

Првиот дел од обуката им овозможи на учесниците да се запознаат со концептот на мултикултурност и неговите импликации во општествениот и училишниот контекст. Детално се дискутираше во врска со хипотезата за контакт, т.е. потребата за редовни контакти помеѓу учениците коишто учат на различни наставни јазици, и неговите ефекти во училишниот контекст, како основен предуслов за создавање на меѓуетничка интеграција во образованието. Наставниците исто така учествуваа во две симулирани двојазични работилници[1],кои беа проследени со дискусија и презентирање на спецификите на моделот за спроведување на двојазични работилници и придобивките од нив.

Во вториот дел од обуката, седум групи изведоа симулација на работилници со останатите наставници во улога на ученици. По секоја симулациска работилница следеше процес на давање на повратни информации; прво спроведувачите, потоа другите учесници и тимот на обучувачи ги споделуваа своите увиди за тоа што беше добро во работилницата, а што би можело да се направи подобро. Процесот им помогна на учесниците да станат почувствителни во врска со мултикултурните работилници и начинот на кој тие се спроведуваат. Се постигна целта на збогатување на учесниците со совети и идеи за тоа како да бидат поуспешни во двојазичното спроведување на работилниците. На самиот крај на обуката, на учесниците им беа дадени насоки за тоа како да формираат групи, како да планираат активности и како да известуваат за спроведените активности.

Се очекува сите групи да спроведат мултикултурни работилници во второто полугодие од училишната година во секое модел училиште.

 [1] Работилниците ги создаде тимот на ЦЧПРК под програмата на УНИЦЕФ  наречена Училиште по мерка на детето