Thursday, January 27, 2022

Мониторинг на училишните проект активности и средба за поддршка со наставниците реализатори на проектните активности…

Мониторинг на училишните проект активности и средба за поддршка со наставниците реализатори на проектните активности, во Основното училиште „Братство Единство“ на 8 мај и во Средното училиште “Здравко Цветковски”, Скопје на 7 мај 2013.