Friday, February 24, 2017
Одржана конференција за споделување на добри практики за одржување на  училишните објекти

Одржана конференција за споделување на добри практики за одржување на училишните објекти

По организираните обуки за одржување на училиштата наменети за членовите на тимовите за реновирање на ...

Повеќе

Улогата и поддршката на медиумите во унапредувањето на меѓуетничката кохезија и интеграција во училиштата

Улогата и поддршката на медиумите во унапредувањето на меѓуетничката кохезија и интеграција во училиштата

При крајот на јануари, во Скопје се одржа тркалезна маса на тема: „Улогата и поддршката ...

Повеќе

Одржана обука за креативни корнери

Одржана обука за креативни корнери

При крајот на јануари во Скопје се одржа тридневна обука за креативни корнери на која ...

Повеќе

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Во текот на неделата, во четири модел училишта: ОУ „Браќа Миладиновци“ и ОУ „Бајрам Шабани“ ...

Повеќе

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

При крајот на декември се одржаа два свечени настани на сечење лента во основните училишта ...

Повеќе

Денови за меѓуетничка интеграција во образованието – работилница за рефлексија и одржливост

Денови за меѓуетничка интеграција во образованието – работилница за рефлексија и одржливост

Деведесетина претставници од повеќејазични училишта од 6 избрани општини во кои се одржаа Деновите за ...

Повеќе

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Ученици, наставници, стручни соработници и директори се поврзаа во спортските, музичките, ликовните и математичките содржини, ...

Повеќе

Интегрирана приредба по повод денот на наставникот

По повод денот на наставникот на албански јазик, 7 март, во модел училиштето СГУГС Здравко Цветковски во Скопје беше одржана интегрирана приредба на која учествуваа ученици од сите етнички заедници кои се дел од училиштето со настапи на својот мајчин јазик. СГУГС Здравко Цветковски е едно од шесте модел училишта кои се дел од пректот на УСАИД за меѓуетничка интеграција.
За прв пат ова училиште го организира овој празник на повеќе јазици. Некои од точките кои што беа реализирани опфаќаа песни, поеми и рецитали. Настанот започна со обраќање на директорката и заменик директорот на двата наставни јазици, македонски и албански, по што следеше интегрирана точка од страна на хорот на латински јазик со песната Gaudeamus Igitur. Настанот продолжи со читање на литературни трудови, изведба на песни од училишниот бенд, рецитали и останати точки кои што беа изведени на македонски, албански и ромски јазик. Овој тип на активности им дава можност на учениците од различни наставни јазици да се запознаваат, дружат и учат едни од други. Настанот на кој присуствуваа голем број ученици, наставници и родители заврши со голема забава која го означи денот на наставникот.