Thursday, January 27, 2022

Интегрирана приредба по повод денот на наставникот

По повод денот на наставникот на албански јазик, 7 март, во модел училиштето СГУГС Здравко Цветковски во Скопје беше одржана интегрирана приредба на која учествуваа ученици од сите етнички заедници кои се дел од училиштето со настапи на својот мајчин јазик. СГУГС Здравко Цветковски е едно од шесте модел училишта кои се дел од пректот на УСАИД за меѓуетничка интеграција.
За прв пат ова училиште го организира овој празник на повеќе јазици. Некои од точките кои што беа реализирани опфаќаа песни, поеми и рецитали. Настанот започна со обраќање на директорката и заменик директорот на двата наставни јазици, македонски и албански, по што следеше интегрирана точка од страна на хорот на латински јазик со песната Gaudeamus Igitur. Настанот продолжи со читање на литературни трудови, изведба на песни од училишниот бенд, рецитали и останати точки кои што беа изведени на македонски, албански и ромски јазик. Овој тип на активности им дава можност на учениците од различни наставни јазици да се запознаваат, дружат и учат едни од други. Настанот на кој присуствуваа голем број ученици, наставници и родители заврши со голема забава која го означи денот на наставникот.