Thursday, January 20, 2022

Еднодневна обука за обучувачи за претставниците на невладините организации за спроведување на обука за заеднички активности на учениците во модел училишта на 13.09.2012, Скопје

Еднодневна обука за обучувачи за претставниците на невладините организации