Friday, March 22, 2019
Заврши Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието

Заврши Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието

Преку 1000 наставници, ученици, родители, претставници од образовните институции, граѓански организации, УСАИД и ЕУКОМ ги ...

Повеќе

Одржана конференција за споделување на добри практики за одржување на  училишните објекти

Одржана конференција за споделување на добри практики за одржување на училишните објекти

По организираните обуки за одржување на училиштата наменети за членовите на тимовите за реновирање на ...

Повеќе

Улогата и поддршката на медиумите во унапредувањето на меѓуетничката кохезија и интеграција во училиштата

Улогата и поддршката на медиумите во унапредувањето на меѓуетничката кохезија и интеграција во училиштата

При крајот на јануари, во Скопје се одржа тркалезна маса на тема: „Улогата и поддршката ...

Повеќе

Одржана обука за креативни корнери

Одржана обука за креативни корнери

При крајот на јануари во Скопје се одржа тридневна обука за креативни корнери на која ...

Повеќе

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Во текот на неделата, во четири модел училишта: ОУ „Браќа Миладиновци“ и ОУ „Бајрам Шабани“ ...

Повеќе

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

При крајот на декември се одржаа два свечени настани на сечење лента во основните училишта ...

Повеќе

Градење групна кохезија помеѓу модел училиштата

На 13 февруари 2014, Центарот за човекови права и разрешување конфликти (ЦЧПРК) беше домаќин на тимовите за училишна интеграција од четири модел училишта. Основните училишта Санде Штерјоски од Кичево, Братство Единство од Охрид, Браќа Миладиновци и Бајрам Шабани од Куманово беа присутни и учествуваа во сите активности на обуката. Обуката се состоеше од разновидни групни или партнерски активности, како на пример градење кули од стара хартија, одење во парови со балони измеѓу учесниците или подготвување салата со една рака. Целта на овој тип на активности беше да се зголеми меѓусебното дружење, да се градат стратегии за соработка, зајакнување на довербата помеѓу членовите на СИТ-от, градење групна кохезија и пред сè, забавува. На крајот од обуката, на учесниците им беше претставена презентација на активности на ПМИО за претстојната година.